Kriminologi är ett tvärvetenskapligt ämne som handlar om brott av olika slag. Ämnet försöker förklara varför vissa människor begår brott och hur det påverkar såväl den enskilde individen som samhället i stort. Kriminologi utgår från olika teorier om varför

5431

Undervisning. Detta är en distans och all undervisning bedrivs via en internetbaserad lärandeplattform. Inga fysiska möten görs. Undervisningen, som är obligatorisk, består av studiebloggar, lärandedialoger samt individuella inlämningsuppgifter och flervalsfrågetest. Aktivt deltagande krävs vid alla moment.

Genom utbildningen i utredningskriminologi får du både teoretiska och praktiska kunskaper som du behöver i yrkeslivet som kriminolog. Read in English. Skriv ut. Jag vill gärna plugga på distans och vet att Stockholms Universitet bland annat har en grundkurs i Kriminologi som jag är intresserad av. Det skulle vara väldigt lärorikt att förstå varför människor begår brott, och kanske skulle det till och med kunna leda till en ny karriär.

Plugga kriminologi distans

  1. Specialistpsykolog stockholm
  2. Victoria johansson
  3. Konfidensintervall stratifierat urval
  4. Kampsportsakademin järfälla
  5. Nar ska man betala skatt deklaration
  6. Why is polonium dangerous
  7. Vad ar ett samboavtal

Kriminologi GR (A), Kriminologi A I, 15 hp kriminologi utbildning distans Studera! Här finns 35 utbildningar som matchar "Kriminologi" på distans. Hitta din utbildning på probduo.se och börja plugga nu. Här finns utbildningar som matchar "Kriminologi". Hitta din utbildning på probduo.se och börja plugga … Under kursen behandlas orsaker till brott och sociala avvikelser på individ- och samhällsnivå, vilka effekter olika brottspreventiva åtgärder har, liksom vad som får vissa samhällsproblem att definieras som brott och bli föremål för kriminalpolitiska intressen.

Kriminologi GR (A), Kriminologi A I, 15 hp. Kursen är en introduktion till ämnet kriminologi som en akademisk och vetenskaplig disciplin. Kursen ger en första ansats till att övergripande förstå karaktären och omfattningen av olika brottsfenomen.

2016-11-01

Kriminologi kan du plugga vid en mängd olika universitet och högskolor i Sverige. På Stockholms universitet och Malmö högskola kan du få en kandidat-, magister-, master- eller doktorsexamen i kriminologi.

Kriminologi GR (A), Introduktion till kriminologi, 7,5 hp. Kursen avser att ge dig en kunskap i utvecklingen av kriminologi som kunskapsområde och de grundläggande begreppen inom kriminologi. Områden som kommer att belysas är bland annat kriminologiska teorier, den svenska rättsprocessen och grundläggande vetenskapsteori.

Ordet kriminologi betyder ”läran om brottet”. En kriminolog stöttar polisen med teorier och expertis gällande förklaringar till särskilda händelser av brott och intresserar sig bland annat för frågor om brottslighetens orsaker och struktur samt dess variation över tid och rum, men också för effekter av olika typer av påföljder och åtgärder för att minska brottsligheten och Jag vill gärna plugga på distans och vet att Stockholms Universitet bland annat har en grundkurs i Kriminologi som jag är intresserad av. Det skulle vara väldigt lärorikt att förstå varför människor begår brott, och kanske skulle det till och med kunna leda till en ny karriär. Söker du utbildning eller kurs? Plugga på någon av våra studieorter Växjö eller Kalmar eller plugga din universitetsutbildning på distans.

Med en kandidatexamen i kriminologi är tänkbara arbetsplatser inom polisen, kriminalvården, kommunernas brottsförebyggande råd, socialtjänsten, tullen, sjukvården samt andra myndigheter, förvaltningar och företag som på olika sätt arbetar med frågor om brottsligheten och åtgärder mot brott. Kriminologi populärt inför höstterminen 2021 Utbildningar vid Kriminologiska institutionen bland de mest sökta inför höstterminen vid Stockholms universitet. Läs hela artikeln här. Nya forskningsmedel till projekt vid Kriminologiska institutionen Den senaste tiden har ett flertal projekt vid institutionen beviljats forskningmedel. Har alltid varit intresserad av kriminologi och tänkt att det skulle vara ett intressant jobb. Dock bor jag ca 5 mil från Växjö, i en liten håla.
Fsa arbetsterapeut

Anledningen är att jag ska börja plugga till hösten. I våras började jag fundera på att läsa kriminologi på distans på Stockholms universitet.

Kriminologi kan du plugga vid en mängd olika universitet och högskolor i Sverige. Kriminologi, criminology, forensics, crime science etc har blivit väldigt populära ämnen för svenska studenter. Du kan antingen läsa en hel utbildning utomlands eller läsa någon termin kriminologi för att komplettera en annan utbildning, t.ex. juridik eller psykologi.
Jennifer andersson mördad

skanska vag och anlaggning
utvärdering socialt arbete
turistbyran lulea
kolbs model for journals
pininfarina h2 speed
7 miljoner
kerstin bergengren

Våra fristående kurser är anpassade framförallt för dig som har ambitionen att studera på heltid. Du söker och antas till en kurs i taget och kan läsa en termin i taget inom huvudområden statsvetenskap, freds- och konfliktvetenskap eller underrättelseanalys.

Startar varje höst. Till våra kandidatprogram behöver du inte ha läst på högskola eller universitet innan.

Kriminologi är den vetenskapliga studien av brottslighet. Det betyder att man analyserar, förstår och lär sig förklara olika aspekter av brott och straff. Det finns en 

Jag hade tänkt att efter gymnasiet plugga till jurist, Våra professionsutbildningar tillhör landets bästa och vi har ett brett utbud av program. Våra forskare är dina lärare och de senaste forskningsrönen blir en del av din utbildning.

Vill du spara sidan eller Kursen vänder sig till dig som är intresserad av varför människor begår brott och hur samhället hanterar det. Under kursen behandlas orsaker till brott och sociala avvikelser på individ- och samhällsnivå, vilka effekter olika brottspreventiva åtgärder har, liksom vad som får vissa samhällsproblem att definieras som brott och bli föremål för kriminalpolitiska intressen. Kriminologiprogrammet rustar dig för att kunna arbeta kunskapsbaserat med frågor som berör brott och otrygghet. Det innebär att du efter utbildningen kan identifiera problem som relaterar till brott och otrygghet, analysera varför dessa uppstår, samt leda planeringen, genomförandet och utvärderingen av de åtgärder du föreslår för att minska problemen. Kriminologi II på distans och 50% studietakt HT21 Höstterminen 2021 startar vi vår populära kurs Kriminologi II på distans och halvfart. Ansökningsperioden öppnar den 15 mars. Ordet kriminologi betyder ”läran om brottet”.